Klubben afholder generalforsamling i aulaen på Kirkeskolen

Tirsdag d. 7-3 2017 kl.19.00

Generalforsamling : 

1. Valg af dirigent og referent

2. Formandens beretning

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab

4. Forelæggelse og drøftelse af hovedlinierne for WWLD’s virksomhed i det kommende år, samt drøftelse af budget.

5. Indkommende forslag

6. Valg

På valg er:

a) Annie Houborg  - modtager genvalg

Karen Clausen – modtager genvalg

b) Suppleant:  Maren Madsen- modtager genvalg

c) Revisor:  Kirsten Bindesbøl – modtager genvalg

Revisorsuppleant:  Agnes Guldager – modtager genvalg

7. Eventuelt

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.